استان: سمنان رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در استان سمنان

مغازه پوشاک اجاره

سمنان، خ امام -بازار شیخ علاءالدوله

رهن:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۷۵۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره خدماتی

سمنان

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا