استان: سمنان اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های اجاره خانه و آپارتمان در استان سمنان

باغ فامیلی، 75 متر

سمنان، باغ فامیلی

رهن:  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۸۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

بلوار نهضت 92 متر

سمنان، میدان مطهری

رهن:  ۴,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۶۷۰,۰۰۰  تومان

تماس

نیازمند خانه

سمنان

رهن:  ۳,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

شهرک الهیه110متر

سمنان، میدان مطهری

رهن:  ۱۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۸۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا