استان: زنجان رهن و اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در استان زنجان

درخواست خانه

زنجان

رهن:  ۳,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۴۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

خانه اجاره ای

زنجان

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۶۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا