استان: زنجان رهن و اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در استان زنجان

خانه ی اجاره ای

زنجان، قیدار

رهن:  ۴,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۴۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

110 متری امجدیه

زنجان، گونیه

رهن:  ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

100 متر خیابان ضیای

زنجان، خیابان ضیای

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۶۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

90 متری امجدیه

زنجان، امجدیه خیابان انقلاب اسلامی

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۷۵۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا