استان: زنجان رهن و اجاره اداری و تجاری

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در استان زنجان

مغازه دارای سرویس

زنجان، گلشهرفاز سه

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۸۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مغازه با موقعیت عتلی

زنجان، گلشهرفازسه خ اوستا خ اذرخش ق

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۸۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا