استان: زنجان اجاره اداری و تجاری
ساخت فروشگاه جنرال شیپور

آگهی های اجاره اداری و تجاری در استان زنجان

مغازه اجاره ای 70 متری

زنجان، فرودگاه - ۲۴ متری مفتح پ ۱۰۰

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره مغازه 50 متر

زنجان، فرودگاه - ۲۴ متری مفتح پلاک ۹۸

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۸۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا