استان: تهران زمین و باغ

آگهی های زمین و باغ در استان تهران

باغچه 500متر

شهریار، انجم اباد شهریار

۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

زمین و باغ فروشی

رباط کریم، واقع در اصغر اباد رباط کریم.

۲,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس
بازگشت به بالا