فیلتر های فعال: استان تهران / رهن و اجاره خانه و آپارتمان

  • ۲
  • رهن
  • اجاره
  • قابلیت تبدیل مبلغ رهن و اجاره
  • نوع ملک
  • سن بنا
  • متراژ
  • تعداد اتاق

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در استان تهران

رهن: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران، دروس /

رهن: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران، بلوار فردوس غرب /

رهن: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران، بلوار فردوس غرب /

ثبت آگهی رایگان