فیلتر های فعال: استان تهران / رهن و اجاره خانه و آپارتمان

  • ۲
  • رهن
  • اجاره
  • قابلیت تبدیل مبلغ رهن و اجاره
  • نوع ملک
  • سن بنا
  • متراژ
  • تعداد اتاق

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در استان تهران

رهن: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اندیشه، فاز ۳ اندیشه /

رهن: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۱,۰۰۰ تومان

اندیشه، فاز ۳ اندیشه /

رهن: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۴۵۰,۰۰۰ تومان

قدس، امامزاده /

ثبت آگهی رایگان