فیلتر های فعال: استان تهران / رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در استان تهران

رهن: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران، ستارخان /

اجاره: ۸۰۰,۰۰۰ تومان

رهن: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران، شوش /

اجاره: ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

رهن: ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

قدس، میدان آزادی(سرقنات) /

اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رهن: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران، شمیران نو /

ثبت آگهی رایگان