فیلتر های فعال: استان تهران / رهن و اجاره اداری و تجاری

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در استان تهران

رهن: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۴۰۰,۰۰۰ تومان

پاکدشت، ۲۰متری مقداد کوچه کمانکش /

رهن: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران، حکیمیه /

رهن: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران، بلوار فردوس شرق /

ثبت آگهی رایگان