فیلتر های فعال: استان تهران / رهن و اجاره اداری و تجاری

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در استان تهران

رهن: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۱۰۰,۰۰۰ تومان

تهران، نسیم شهر /

رهن: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران، کاشانک /

رهن: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پیشوا، باغ ناصری، خیابان شهدای مدرسه، نرسیده به توحید /

رهن: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

تهران، تهرانپارس /

ثبت آگهی رایگان