فیلتر های فعال: استان تهران / رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در استان تهران

رهن: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۸۰۰,۰۰۰ تومان

نسیم شهر، سوم_بازار قنبری /

رهن: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران، فرحزاد /

رهن: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران، تسلیحات /

اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رهن: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پردیس، جاجرود /

ثبت آگهی رایگان