فیلتر های فعال: استان تهران / رهن و اجاره اداری و تجاری

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در استان تهران

رهن: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

حسن آباد، احمد اباد مستوفی حسن اباد خالصه خ قلمستان /

رهن: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

بومهن، روبروی وزارت راه براصلی /

رهن: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اسلامشهر، گلستان تختی /

رهن: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران، یافت آباد - بازار مبل /

ثبت آگهی رایگان