فیلتر های فعال: استان تهران / اجاره اداری و تجاری

آگهی های اجاره اداری و تجاری در استان تهران

رهن: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۵۰۰,۰۰۰ تومان

پیشوا، چهارراه سناردک /

رهن: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تهران، سعادت آباد /

ثبت آگهی رایگان