استان: ایلام رهن و اجاره اداری و تجاری

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در استان ایلام

مغازه اجاره

دره شهر، بلوار شهید فهمیده

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره مغازه

ایلام، چالیمار-نبش نماز۲۰

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره مغازه

ایلام، چالیمار-نبش نماز۲۰

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا