استان: اصفهان رهن و اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در استان اصفهان

رهن و اجاره

کاشان، ملا حبیب الله شریف

رهن:  ۱۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

هم خونه میشم

ابوزیدآباد، خان آباد

رهن:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

خونه 75 متر

شاهین شهر، شهرک میلاد خیابان میعاد

رهن:  ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

فردوسی 123 متر

شاهین شهر، فردوسی

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

نیازمند خانه

اصفهان، بهارستان

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۴۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا