استان: اصفهان رهن و اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در استان اصفهان

رهن 70 متری

نجف آباد، امیرآباد

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۰,۰۰۰  تومان

تماس

طبقه دوم راه جدا

اصفهان، ملک شهر

رهن:  ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره خانه دربست

زرین شهر، سجاد

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰  تومان

تماس

نیازمندخانه

اصفهان، مولوی

رهن:  ۹۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا