استان: اصفهان رهن و اجاره اداری و تجاری
استخدام

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در استان اصفهان

اجاره مغازه

اصفهان، رباط

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۴۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

دربستی 2 طبقه

اصفهان، باغ غدیر

رهن:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره به رستوران

اصفهان، عباس آباد

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۹,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا