استان: اصفهان رهن و اجاره اداری و تجاری

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در استان اصفهان

3 واحد تجاری جهت اجاره

گلپایگان، گلپایگان شهرک الوند خیابان شریعتی جنوبی

رهن:  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا