استان: اصفهان رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در استان اصفهان

خیابان نیرو

اصفهان، فرهنگیان - سلمان فارسی

رهن:  ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا