استان: اصفهان رهن و اجاره اداری و تجاری

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در استان اصفهان

تجاری جلفا 40

اصفهان، نظر - بلوار ملت

رهن:  ۵۶,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۶,۶۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

تجاری جلفا 69 متر

اصفهان، نظر - بلوار ملت

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا