استان: اصفهان رهن و اجاره اداری و تجاری

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در استان اصفهان

اجاره مغازه و کارگاه

بهارستان، جاده قلعه شور روبروی مسجدکیچی

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۷۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

80متر کارگاه زیرزمین

اصفهان، دروازه تهران - خرم

رهن:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مشتاق بازارچه

اصفهان، فرهنگیان - سلمان فارسی

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۶,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

خیابان 8 بهشت شرقی

اصفهان، فرهنگیان - سلمان فارسی

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۶,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

واگذاری رستوران

اصفهان، ابن سینا

رهن:  ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره مغازه

شاهین شهر، معلم

رهن:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۶۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا