استان: اصفهان رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در استان اصفهان

دامداری اجاره

شهرضا، چغاد زرهه

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

50 متری نظر میانی

اصفهان، نظر - بلوار ملت

رهن:  ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۷,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

30 متر مغازه میر

اصفهان، شیخ صدوق شمالی

اجاره:  ۶,۵۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مغازه 20متری

اصفهان، بیسیم

اجاره:  ۱,۳۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره مغازه

اصفهان، مفتح - ملک شهر

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۲۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

رهن و اجاره مغازه

شاهین شهر، شاهین شهر بهار خاقانی سابق

رهن:  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۲۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا