استان: اصفهان رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در استان اصفهان

دفترکار 80متری شهدا

اصفهان، دروازه تهران - خرم

اجاره:  ۱,۸۵۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

رهنو اجاره

کاشان، عباس آباد

اجاره:  ۲,۱۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا