استان: اصفهان اجاره اداری و تجاری

آگهی های اجاره اداری و تجاری در استان اصفهان

مغازه 20 متری

اصفهان، آتشگاه

رهن:  ۳,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳۳۰,۰۰۰  تومان

تماس

زیرزمین مغازه

اصفهان، آتشگاه

رهن:  ۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲۹۰,۰۰۰  تومان

تماس

بابت اجاره مغازه

اصفهان، آتشگاه

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۸۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا