استان: اصفهان اجاره اداری و تجاری

آگهی های اجاره اداری و تجاری در استان اصفهان

اجاره و رهن مغازه

اصفهان، بهارستان

رهن:  ۶,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۶۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره دفتر 20 متر

اصفهان، فلاطوری

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۶,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا