استان: اصفهان اجاره اداری و تجاری

آگهی های اجاره اداری و تجاری در استان اصفهان

اجاره مغازه

اصفهان، رهنان

رهن:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۶۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

گاراژ300متری

اصفهان، مولوی

رهن:  ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۷,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

زیرزمین تجاری

اصفهان، هزار جریب

رهن:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

50متر اداری در شهبازی

اصفهان، جابر ابن عبدالله انصاری

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا