استان: اصفهان اجاره اداری و تجاری
کارشناسی خودرو شیپور

آگهی های اجاره اداری و تجاری در استان اصفهان

سالن جهت کار

اصفهان، امیریه

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۳۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره مغازه

اصفهان، ابن سینا

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۹,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا