استان: اصفهان اجاره اداری و تجاری

آگهی های اجاره اداری و تجاری در استان اصفهان

نانوایی اجاره

اصفهان، خوراسگان

رهن:  ۳,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۴۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مغاره تجاری24 متر

اصفهان، زینبیه

رهن:  ۳,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۴۵۰,۰۰۰  تومان

تماس

واگذار ی کبابی

اصفهان، دستگرد

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

رهن مغازه18 متری

فولادشهر، مسکن مهر

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا