فیلتر های فعال: استان اردبیل / رهن و اجاره خانه و آپارتمان

  • ۲
  • رهن
  • اجاره
  • قابلیت تبدیل مبلغ رهن و اجاره
  • نوع ملک
  • سن بنا
  • متراژ
  • تعداد اتاق

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در استان اردبیل

رهن: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۵۰۰,۰۰۰ تومان

اردبیل، فلکه حکیم نظامی شهرک کاشانی /

رهن: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۶۰۰,۰۰۰ تومان

مشگین شهر، /

رهن: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اردبیل، فلسطین فردوسی /

ثبت آگهی رایگان