استان: اردبیل رهن و اجاره اداری و تجاری

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در استان اردبیل

اجاره پلوت

اردبیل

رهن:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۹,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا