استان: بوشهر رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در بوشهر

واگذاری هایپر

بوشهر، سبزاباد میدان سرتل

رهن:  ۱۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا