شهر: ارومیه سیمکارت و خط تلفن ثابت
خریدا اینترنتی

آگهی های سیمکارت و خط تلفن ثابت در ارومیه

(۱۱۹ آگهی)

0912*19*47*397

ارومیه، شهرک فرهنگیان

۲۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

0912*63*857*65

ارومیه، خیابان امام خمینی

۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

0914.206.3888

آذربایجان غربی، ارومیه

۶۵۰,۰۰۰ تومان

تماس

0914.0919.912

آذربایجان غربی، ارومیه

۴۵۰,۰۰۰ تومان

تماس

0914.05.06.05.8

آذربایجان غربی، ارومیه

۳۵۰,۰۰۰ تومان

تماس

خرید اینترنتی

مبلغ پرداختی شما به امانت نزد شیپور می‌ماند تا کالا برایتان ارسال ‌شود، پس از دریافت کالا با تاییدِ شما مبلغ را به فروشنده منتقل می‌کنیم.

نمایش همه

0912*86*600*81

ارومیه، خیابان امام

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

41 52 448 0914

آذربایجان غربی، ارومیه

۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

تماس

0914.559.1.559

آذربایجان غربی، ارومیه

۵۵۰,۰۰۰ تومان

تماس

0914.873.9005

آذربایجان غربی، ارومیه

۳۵۰,۰۰۰ تومان

تماس

11 17 443 0914

آذربایجان غربی، ارومیه

۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان

تماس

0914-449-6955

آذربایجان غربی، ارومیه

۶۵۰,۰۰۰ تومان

تماس

0914-188-3141

آذربایجان غربی، ارومیه

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

0912*342*2300

ارومیه، اهن دوست

۲۰,۹۵۰,۰۰۰ تومان

تماس

90 37 301 0914

آذربایجان غربی، ارومیه

۷۴۰,۰۰۰ تومان

تماس
بازگشت به بالا