شهر: ارومیه زمین و باغ
همه استان های به جز مازندران

زمین و باغ در ارومیه

(۳۴۹ آگهی)

باغچه الوان

آذربایجان غربی، ارومیه

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

زمین 121 متر

آذربایجان غربی، ارومیه

۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس
بازگشت به بالا