شهر: ارومیه زمین و باغ
همه استان های به جز مازندران

زمین و باغ در ارومیه

(۴۸۹ آگهی)

فروش باغ سیب

آذربایجان غربی، ارومیه

۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

باغ قطره ای

ارومیه، جاده سلماس روستای کهریز

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس
بازگشت به بالا