شهر: ارومیه × زمین و باغ ×

آگهی های زمین و باغ در ارومیه

باغچه 950 متر

آذربایجان غربی، ارومیه

۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

بازگشت به بالا