فیلتر های فعال: شهر ارومیه / زمین و باغ

آگهی های زمین و باغ در ارومیه

216 متر اشانتیون

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ارومیه، پشت دانشگاه پیام نور-مجتمع فدک،

تماس

زمین ارزون

۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ارومیه، اسلام باد رافا ،

تماس

ثبت آگهی رایگان