شهر: ارومیه زمین و باغ

آگهی های زمین و باغ در ارومیه

خواهان زمین

ارومیه، شهرک شاهد فاز ۳

۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

زمین کشاورزی

ارومیه، جاده سنتو کوی مهندسین.

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس
بازگشت به بالا