شهر: ارومیه × رهن و اجاره مسکونی ×

آگهی های رهن و اجاره مسکونی در ارومیه

140متر بدیعی

ارومیه، بدیعی

رهن ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بازگشت به بالا