شهر: ارومیه × رهن و اجاره مسکونی ×

آگهی های رهن و اجاره مسکونی در ارومیه

خانه دربستی 150 متر

ارومیه، گوگ تپه بالاتر از تاناکورا

رهن ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲۵۰,۰۰۰ تومان

بازگشت به بالا