شهر: ارومیه کارگر ساده

استخدام کارگر ساده در ارومیه

(۱۲۸ آگهی)

کار در کارخانه

ارومیه، شهرک صنعتی فاز 1 خیابان دوم درب اول سمت راست

تماس
بازگشت به بالا