استان: اردبیل × فروش مسکونی ×

آگهی های فروش مسکونی در اردبیل

معجز155متر

اردبیل، معجز

۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

فروش مسکونی

پارس آباد، پشت بازارچه کوچه اول

۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

بازگشت به بالا