استان: اردبیل × زمین و باغ ×

آگهی های زمین و باغ در اردبیل

زمین مسکونی

پارس آباد، کیومرث صفری قطعه هشتادوچهار

۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

بازگشت به بالا