استان: اردبیل × رهن و اجاره مسکونی ×

آگهی های رهن و اجاره مسکونی در اردبیل

100متری شهرک کوثر

اردبیل، شهرک کوثر

رهن ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱۰۰,۰۰۰ تومان

بازگشت به بالا