شهر: اردبیل رهن و اجاره خانه و آپارتمان
همه استان های به جز مازندران

رهن و اجاره خانه و آپارتمان در اردبیل

(۱۵۳ آگهی)

طبقه3از3واحده

اردبیل

اجاره:  ۱,۴۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

نیازمند خانه

اردبیل

اجاره:  ۱,۲۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

درخواست همخانه

اردبیل

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

رهن اجاره خانه

اردبیل، میراشرف

اجاره:  ۷۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

ملاباشی ک فردوسی

اردبیل، ملاباشی

اجاره:  ۶۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اپارتمان 75 متری

اردبیل، ملاباشی

رهن:  ۸,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۷۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا