شهر: اردبیل رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در اردبیل

اجاره دفتر کار

اردبیل

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۲۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مغازه اجاره

اردبیل، کمر بندی نرسید به میدانه وحدت

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۴۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مغازتمام بهداشتی

اردبیل، محمد یه

رهن:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۴۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا