اجرای ابنیه و نقشه برداری

قم، بنیاد

میزان تحصیلات کارشناسی
نوع قرارداد پروژه ای
جنسیت مرد

اجرای ابنیه ونقشه برداری با 10سابقه تامین اجتماعی و تجربی به صورت پیمان مدیریت مترمربعی وپروژه ای پاره وقت توافقی

شماره تماس: ۰۹۹۱XXX۶۲۹۵ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

کاربر شیپور

عضو شیپور از شهریور ۱۳۹۷

تماس با ۰۹۹۱XXX۶۲۹۵
بازگشت به بالا