آشپزایرانی پزجویای کار

تهران، استادمعین

میزان تحصیلات دیپلم
نوع قرارداد تمام وقت
جنسیت مرد

آشپزایرانی پزدنبال کارهستم
باسابقه 14سال ڪاردرتهران
مسلط بہ پخت انواع غذاهايه ایرانی،تختہ ڪاری...
آماده همڪاری میباشم
شماره تماس پاسخگو:0991XXX4552
،0914XXX5593

۰۹۱۴XXX۵۵۹۳ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

کاربر شیپور

عضو شیپور از مرداد ۱۳۹۷

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۱۴XXX۵۵۹۳
بازگشت به بالا