شهر: آشخانه اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های اجاره خانه و آپارتمان در آشخانه

خانه اجارهای

آشخانه، معلم غربی کوچه شهید ایمانپور

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مشاهده آگهی های اطراف

در ادامه آگهی های اطراف آشخانه را می بینید

درخواست خانه

خراسان شمالی، بجنورد

رهن:  ۴,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

82 متری آزادی

بجنورد، آزادی

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

فردوسی 110متری

بجنورد، فردوسی

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۷۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

خونه دانشجویی

بجنورد، خداقلی

رهن:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۵۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا