شهر: آستانه اشرفیه موتور سیکلت
کارشناسی خودرو شیپور

آگهی های موتور سیکلت در آستانه اشرفیه

موتورتریل 200

آستانه اشرفیه، اول جاده کیاشهر دهکده گلها

۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

موتور 150 کبیر

آستانه اشرفیه، امیرهنده امیرسلطان

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس
بازگشت به بالا