شهر: آستانه اشرفیه رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی
همه استان های به جز مازندران

رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی در آستانه اشرفیه

(۹۳۷ آگهی)

اجاره مغازه 84 متری

آستانه اشرفیه، خیابان سردارجنگل،کوچه نهم دی

اجاره:  ۱,۲۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۸,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مغازه 220 متر دو طبقه

گیلان، آستانه اشرفیه

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره مغازه

آستانه اشرفیه، خیابان استقلال

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۴۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مغازه 24 متری

آستانه اشرفیه، کوچه حلوایی

رهن:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا