آرایشگر حرفه ای درتمامی لاین ها

تهران، جیحون

ویژه بانوان
(سالن زیبایی رزسیاه)دارای مجوزرسمی ازصنف آرایشگران واتحادیه دارای تابلو
واقع درخیابان دامپزشکی بعدازجیحون
جهت تکمیل کادرازپرسنل حرفه ای درتمامی لاین ها بانمونه کاربادرصدتوافقی
درسالن شیک ومحیط صمیمی بابهترین شرایط کاری دعوت بهمکاری میگردد،ترجیحاساکن غرب
لطفاقبل ازتماس نمونه کارهای خودراارسال نمایید.علیرضایی0991XXX9121تلگرام

۰۹۱۲XXX۳۱۹۱ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

حسین علیرضایی

عضو شیپور از اردیبهشت ۱۳۹۴

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۱۲XXX۳۱۹۱
بازگشت به بالا