استان: آذربایجان غربی زمین و باغ

آگهی های زمین و باغ در آذربایجان غربی

زمین مسکونی

مهاباد، سید آباد آخر آسفالت کوچه حاجی عایشه آخر کوچه دست راست

۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس
بازگشت به بالا