استان: آذربایجان غربی × رهن و اجاره مسکونی ×

آگهی های رهن و اجاره مسکونی در آذربایجان غربی

خانه 120متر

ماکو، روستایی قعله جوق

رهن ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

خانه 100 متری

بوکان، خیابان شهدا بیمارستان جدید

رهن ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۴۰۰,۰۰۰ تومان

بازگشت به بالا