استان: آذربایجان غربی رهن و اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در آذربایجان غربی

اجاره مسکونی

بوکان، سنگینی

اجاره:  ۱,۷۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

خواهان خانه

آذربایجان غربی، ارومیه

رهن:  ۱,۵۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

خواھان خانہ اجارہ

خوی، اطراف اموزش وپرورش

اجاره:  ۴۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

یک واحد دو خوابه

بوکان، خیابان شهید بهشتی روبه روی خیابان قلا

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

آپارتمان طریقت

ارومیه، طریقت

رهن:  ۹۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

خانه و کلنگی

آذربایجان غربی، ارومیه

رهن:  ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۱۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا