استان: آذربایجان غربی رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در آذربایجان غربی

خواهان اجاره مغازه

بوکان، جای پر رفت آمد

رهن:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مغازه اجاره ای

خوی، محله قاضی بالاترازپایگاه

رهن:  ۴,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۴۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مغازه اجاره ای

خوی، محله قاضی جنب پایگاه

رهن:  ۳,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا