شهر: مهاباد رهن و اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در مهاباد

اجاریه منزل دارلک

آذربایجان غربی، مهاباد

اجاره:  ۳۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

خواهان منزل مسکونی

آذربایجان غربی، مهاباد

رهن:  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا