استان: آذربایجان شرقی رهن و اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در آذربایجان شرقی

خواستار خانه

تبریز، کوچه باغ

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

سویت اجاره

مراغه، میدان امام حسین

رهن:  ۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

رهن کامل خانه

آذربایجان شرقی، میانه

رهن:  ۵۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

واحد 140 متری

عجب شیر، شهرک مرندی

رهن:  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۸۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

65 تبریز چایکنار

تبریز، پل سنگی

رهن:  ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا