استان: آذربایجان شرقی رهن و اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در آذربایجان شرقی

واحد اجاره

مراغه، خیابان دارایی جنب کلنیک قاعم بر خیابان اصلی

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

آپارتمان اجاره

آذربایجان شرقی، مراغه

رهن:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۶۵۰,۰۰۰  تومان

تماس

جاده ورجوی سوله

مراغه، جاده ورجوی نرسیده به روستا

رهن:  ۱۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

درخواست تمام رهن

تبریز، منصور

رهن:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا