شهر: آبگرم رهن و اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در آبگرم

مشاهده آگهی های اطراف

در ادامه آگهی های اطراف آبگرم را می بینید

اجاره آپارتمان

تاکستان، رضا شهر

رهن:  ۹۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵,۰۰۰  تومان

تماس

مغازه همکف

تاکستان، معلم شهید محرم

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا