شهر: آبعلی رهن و اجاره اداری و تجاری

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در آبعلی

مشاهده آگهی های اطراف

در ادامه آگهی های اطراف آبعلی را می بینید

رهن واجاره

تهران، رودهن

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

20 متر مغازه

تهران، بومهن

رهن:  ۳,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

18 متر انبار

تهران، بومهن

رهن:  ۳,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا